ไปที่เนื้อหา

FUCHS ระบบการจัดการกฎข้อบังคับ

FUCHS เป็นกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและสารหล่อลื่นระดับโลก ที่มีการดำเนินการทางธุรกิจที่หลากหลาย บริษัทเรามีแนวทางในการดำเนินการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเปิดเผยและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บางครั้งบริษัทได้เผชิญหน้ากับการแข่งขันที่ปราศจากข้อกำหนด ซึ่งสำหรับบริษัทเรานั้น ถือว่าการแข่งขันที่เป็นธรรมถือเป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานได้ด้านความซื่อสัตย์ และจะดำเนินการก้าวเดินไปข้างหน้าต่อไป ซึ่งจะทำให้บริษัทของเรา เป็นอีกหนึ่งทางเลือกและก่อให้เกิดการพัฒนาโอกาสใหม่ ๆในสู่ตลาด

พนักงาน FUCHS ทุก ๆ คน จะต้องปฏิบัติงานภายใต้กฎข้อบังคับ ของข้อกฎหมาย โดยพนักงานทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานจะต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติโดยไม่มีข้อยกเว้น และต้องช่วยกันตรวจสอบ ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการทำงานของเรา รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางและมาตรฐานทางสังคม ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับประเทศโดยส่วนใหญ่หรือแม้แต่เพียงบางพื้นที่ก็ตาม การกระทำที่ผิดกฎหมายจะก่อให้เกิดความเสี่ยง ที่จะทำลายภาพลักษณ์ของเรา โดยจะทำให้บริษัทเราตกอยู่ในสภาพที่อ่อนแอในการวางตัวในตลาดและส่งผลเสียและก่อให้เกิดความเสียหาทางเศรษฐกิจด้านการเงินของบริษัทเรา

ในปี 2004 FUCHS ได้กำหนดหลักจริยธรรมการปฏิบัติงานทั้งสี่ด้าน แนวทางมาตาฐานอื่น ๆ ทั่วไป หลักการสำหรับการแข่งขันที่เป็นธรรม หลักการด้านความโปร่งใสและหลักการด้านความซื่อสัตย์ ซึ่งการกำกับดูแลกิจการและกฎข้อบังคับได้มอบหมายโดยตรงไปที่คณะกรรมการบริษัท ระบบ การจัดการกฎข้อบังคับของ FUCHS ประกอบด้วย หัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและองค์กรที่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับได้สนับสนุนและให้คำแนะนำแก่พนักงานของเราทั่วโลก ทุกหน่วยงานในพื้นที่จะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบหนึ่งคน

หลักจริยธรรมการปฏิบัติงาน ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3 ได้จัดทำขึ้นใหม่ในปี 2016 และเป็นแนวทางสำหรับการใช้งานในส่วนที่สำคัญที่สุดของกฎข้อบังคับ ได้รวมถึง โดยที่ไม่ได้จำกัด เฉพาะ นโยบายต่อต้านการทุจริตและการแข่งขัน แต่ได้กำนหดเป็นกรอบสำหรับการทำงานที่จะเป็นการรับประกันได้ว่าการดำเนินงานของพนักงานทุก ๆคน ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องตามหลักจริยธรรม สำหรับการเพิ่มเติมดังกล่าว เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลและการฝึกอบรม การวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอและการกำหนดบทลงโทษหากมีการละเมิดกฎข้อบังคับ เบอร์ติดต่อสำหรับการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ การรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด


FUCHS การสื่อสารสำหรับกฎข้อบังคับ

มีผลตั้งแต่ 15 กันยายน 2014 FUCHS ได้เริ่มต้นการสื่อสารสำหรับกฎข้อบังคับ ทางอินเทอร์เนตภายในองค์กร โดยระบบนี้มีพื้นฐานมาจากจากบริการที่ออกแบบที่เป็นมาตรฐานของผู้ให้บริการชื่อว่า Business Keeper ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยขั้นสูงสุดในส่วนของไอที ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถอธิบายข้อสังเกตของตนได้อย่างละเอียด และเพื่อเข้าร่วมการสนทนากับเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และรวมทั้งกรณีที่ผู้ใช้งานมีความประสงค์จะใช้งานในรูปแบบที่จะไม่ระบุตัวตนตลอดการทำงานได้เช่นกัน

ผู้ใช้สามารถแน่ใจได้ว่า FUCHS ไม่มีความต้องการที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว มันไม่มีลิงก์แฝงไปที่ระบบการรายงานเข้าไปด้วยกันกับเว็บไซต์ ดังนั้นทำไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ การเข้าถึงระบบ FUCHS การสื่อสารสำหรับกฎข้อบังคับ โปรดคัดลอกรายละเอียดที่อยู่อินเทอร์เน็ตด้านล่าง (URL) ลงในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ :

https://www.bkms-system.net/FUCHS-Compliance-Communication

บริการติดต่อ
+66 2615 0168-75
เวลาทำการ :

8.00-17.00