ไปที่เนื้อหา

ทำงานร่วมกัน

ในปี 2012 พันธกิจหลักขององค์กรของ FUCHS ได้กำหนดขึ้นด้วยเป้าหมายที่ต้องการให้พนักงานทั่วโลกมีจุดมุ่งหมายในการทำงานในแต่ละวัน โดยเป็นรูปแบบที่ยึดหลักการสำคัญสามประการ ที่มีส่วนสำคัญในการส่งต่อความสำเร็จของ FUCHS มาจนถึงวันนี้ :

 • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น FUCHS มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น และนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาเพื่อตอบสนองทุกความต้องการในแต่ละกลุ่มธุรกิจและการใช้งานที่หลากหลาย
 • เทคโนโลยี FUCHS เป็นผู้นำที่ใช้กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในแต่ละลักษณะของกลุ่มการใช้งานที่หลากหลาย โดยได้รับการยอมรับจากลูกค้าว่าเป็นพันธมิตรที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเป็นอันดับหนึ่ง FUCHS ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในด้านผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและสารหล่อลื่นของตนเท่านั้น บริษัทยังมุ่งเน้นไปถึงแนวทางแบบบูรณาการที่แสดงถึงความรับผิดชอบ ความใส่ใจในรายละเอียดของกระบวนการผลิตของลูกค้า
 • บุคลากร FUCHS ถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่บุคลากรได้ทุ่มเทในการทำงาน ควบคู่ไปกับความซื่อสัตย์และแรงผลักดันก่อให้เกิดแรงจูงใจของทีมงาน ถือเป็นกุญแจสำคัญที่นำพาเราไปสู่ความสำเร็จ โดยพนักงานของเราถือเป็นรากฐานสำหรับความสำเร็จนี้

พวกเขาไม่เพียงแค่เป็นส่วนหนึ่งในแบบจำลองธุรกิจของเรา แต่ยังเป็นถึงทัศนคติของทั้งบริษัท


ค่านิยมหลักของ FUCHS

 • ความไว้วางใจคือรากฐานสำคัญที่เราคำนึงถือเป็นอย่างดี
 • เราพร้อมนำเสนอเทคโนโลยีชั้นนำและการบริการระดับดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้าของเรา
 • ได้กำหนดและสร้างมูลค่าเพิ่มของ FUCHS
 • ตระเตรียมพื้นที่โดยเฉพาะสำหรับนวัตกรรม ที่นำไปสู่เส้นทางใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ
 • ปฏิบัติงานด้วยจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ
 • ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานภายใต้ภาระหน้าที่ ด้วยความสำนึกรับผิดชอบ
 • เราตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อผู้ที่มีส่วนร่วม ทางสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม
 • แสดงถึงความชื่นชมและความรับรู้ได้กับผลงานต่าง ๆ
 • ปฏิบัติต่อคู่ค้าและพนักงานอย่างเป็นธรรม
 • สร้างวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสสำหรับการแสดงความคิดเห็น
 • เราทำตามที่พูด
 • มุ่งมั่นสำหรับความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี
 • ดำรงรักษาผลงานไว้ให้ดีเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ
 • กำหนดแนวทางการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใส
 • เราเชื่อมั่นในหลักจริยธรรมและพร้อมยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานของเราอย่างเต็มที่
บริการติดต่อ
+66 2615 0168-75
เวลาทำการ :

8.00-17.00