ไปที่เนื้อหา

SOK

การใช้งานที่หลากหลายในโรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป โครงสร้าง และวิศวกรรมโยธา ทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องมีการใช้งานน้ำยาถอดแบบที่อยู่ในหมู่ SOK ผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่ SOK ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำมันแร่ และรวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนที่ทำจากน้ำมันพืชและอิมัลชัน

Max execution time: 240

ค้นหาผลิตภัณฑ์