ไปที่เนื้อหา

LUBRITECH : ผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นสมรรถนะสูงสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน

แผนก FUCHS LUBRITECH ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2494 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นสมรรถนะสูงและน้ำยาถอดแบบสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย :

  • ผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นสมรรถนะสูงสำหรับระบบการส่งกำลังประเภทแบบเปิด แบริ่งตลับลูกปืนหรือเตาหลอมในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และอุตสาหกรรมเหมือง
  • จาระบีสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิต่ำ ๆ เช่นสภาพแวดล้อมหนาวเย็นแบบอาร์กติก
  • ผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นที่ผ่านมาตรฐาน NSF H1 สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งถูกต้องตามกฏระเบียบมาตรฐานฮาลาลและโคเชอร์
  • จาระบีแบริ่งตลับลูกปืนสำหรับการใช้งานกับโรงไฟฟ้าพลังงานลม เพื่อการใช้งานที่ยาวนานและคุ้มค่าอย่างยิ่ง
  • ผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นสำหรับการขึ้นรูปโลหะ สำหรับอุตสาหกรรมการขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะเพื่อให้ชิ้นงานมีคุณภาพดีที่สุด
  • ผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นสำหรับควบคุมอุณหภูมิสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก
  • น้ำยาถอดแบบที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตวัสดุทนไฟ
  • ผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดเสียงรบกวนสำหรับภาคขนส่งทางราง
  • น้ำยาถอดแบบคอนกรีตรวมทั้งจาระบีชนิดพิเศษสำหรับการดำเนินงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่องทางการติดต่อ

FUCHS LUBRICANTS (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ฟุคส์ ลูบริแคนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10400

โทร: +66 2615 0168-75

โทรสาร: +66 2615 0167

อีเมล: info@fuchs.com

 

 

บริการติดต่อ
+66 2615 0168-75
เวลาทำการ :

8.00-17.00