ไปที่เนื้อหา

แก้ว

อุตสาหกรรมแก้ว

ระยะเวลาการหล่อลื่นที่ยาวนานขึ้น การทำงานภายใต้อุณหภูมิสูง และการเกิดสิ่งตกค้างน้อยที่สุด เป็นความต้องการหลักสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้งานกระบวนการการผลิตแก้ว ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า VITROLIS จาก FUCHS LUBRITECH มีการครอบคลุมมากที่สุดในอุตสาหกรรมแก้วนี้ ซึ่งครอบคลุมถึงข้อกำหนดการหล่อลื่นของภาชนะ กระจกโฟลต และอุตสาหกรรมผลิตแว่นตาและขวด การสลับ การตัดเฉือน ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์สังเคราะห์ การส่งสารหล่อลื่นและการเคลือบรูปทรงเป็นผลิตภัณฑ์หลักสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตภาชนะบรรจุ ด้วยการตัด การขัด และน้ำมันช่วยการบากสำหรับอุตสาหกรรมกระจกโฟลต และผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ผ่านการอนุมัติ H1 สำหรับการผลิตขวดแก้วและอุตสาหกรรมยา

Max execution time: 240

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์:
ผลิตภัณฑ์
บริการติดต่อ
+66 2615 0168-75
เวลาทำการ :

8.00-17.00