ไปที่เนื้อหา

PLANTO

ผลิตภัณฑ์ที่สลายได้ทางชีวภาพอย่างรวดเร็ว PLANTO ทำมาจากเอสเทอร์สังเคราะห์หรือน้ำมันพืช คุณภาพเกินกว่าสมรรถนะทางเทคนิคที่จำเป็น โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับสารหล่อลื่นที่ทำมาจากน้ำมันแร่แบบทั่วไป

Max execution time: 240

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์:
ผลิตภัณฑ์
บริการติดต่อ
+66 2615 0168-75
เวลาทำการ :

8.00-17.00