Nhảy tới nội dung

CASSIDA

CASSIDA cung cấp dòng sản phẩm dầu bôi trơn toàn diện nhất cho bất kỳ lĩnh vực ứng dụng nào trong ngành công nghiệp ăn uống và các lĩnh vực có liên quan. Tất cả sản phẩm CASSIDA đều được đăng ký với NSF, trong khi các địa điểm sản xuất CASSIDA đều được chứng nhận theo ISO 21469. Chứng chỉ Kosher và Halal là minh chứng cho thấy sản phẩm dầu bôi trơn đáp ứng các yêu cầu về tôn giáo và pháp lý đối với thực phẩm dành cho nhóm khách hàng người Hồi Giáo và Do Thái.

Max execution time: 240

Trình tìm kiếm sản phẩm

Sản phẩm:
Sản phẩm
Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475