Nhảy tới nội dung

CHEMPLEX

Hợp chất Silicone CHEMPLEX được thiết kế để sử dụng trong nhiều ứng dụng hiệu năng khác nhau. Sản phẩm có công thức gồm các lưu chất nền silicone chọn lọc đặc biệt và chất cô đặc cao cấp. Hợp chất Silicone CHEMPLEX có tính chống oxy hóa, biến chất do nhiệt và nhiều loại chất hóa học, có khả năng duy trì thuộc tính này trong khoảng nhiệt độ lớn.

Max execution time: 240

Trình tìm kiếm sản phẩm

Sản phẩm:
Sản phẩm
Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475