Nhảy tới nội dung

ECOCOOL

Dầu bôi trơn làm mát hòa lẫn được với nước thuộc dòng sản phẩm ECOCOOL đặc biệt bền và kinh tế xét về mức tiêu hao. Nhờ các thuộc tính bôi trơn xuất sắc, sản phẩm cho hiệu năng cực cao trong gia công và cắt gọt.

Max execution time: 240

Trình tìm kiếm sản phẩm

Sản phẩm:
Sản phẩm
Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475