Nhảy tới nội dung

GLEITMO

Các sản phẩm mang nhãn hiệu GLEITMO là hợp chất đa tạp, bao gồm vật liệu phủ dạng màng khô, Dầu bôi trơn Màng Rắn chất lượng cao, bột nhão mỡ đặc biệt và bột nhão dùng cho mục đích bôi trơn và lắp ráp. Sản phẩm thường được dùng trong các ứng dụng trên ổ bia đũa và ổ trượt trơn đến lớp phủ trên vít/bu-lông, rãnh trượt và các mối bít như vòng chữ O. Dòng sản phẩm được hoàn thiện với các công thức đặc biệt gồm dầu bôi trơn rắn màu trắng và dầu bôi trơn chịu nhiệt độ cao và oxy hóa.

Max execution time: 240

Trình tìm kiếm sản phẩm

Sản phẩm:
Sản phẩm
Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475