Nhảy tới nội dung

PLANTO

Sản phẩm có khả năng phân hủy sinh học nhanh nhãn hiệu PLANTO được dựa trên các loại ester tổng hợp hoặc dầu thực vật. Sản phẩm đạt đến và vượt qua hiệu năng kỹ thuật cần thiết, nhất là khi so sánh với các loại dầu bôi trơn có gốc dầu khoáng truyền thống.

Max execution time: 240

Trình tìm kiếm sản phẩm

Sản phẩm:
Sản phẩm
Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475