Nhảy tới nội dung

THERMISOL

Chất làm cứng hiệu THERMISOL cho hiệu năng tôi nguội tối ưu đối với mọi loại phôi gia công. Chúng đảm bảo khả năng chống ăn mòn tốt nhất, trạng thái tạo bọt tốt, độ bay hơi và tạo mù thấp, có thể tiếp xúc tốt với da và độ ổn định cao.

Max execution time: 240

Trình tìm kiếm sản phẩm

Sản phẩm:
Sản phẩm
Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475