Nhảy tới nội dung

Hành động cùng nhau

Trong năm 2012, tuyên bố sứ mệnh của FUCHS đã được xây dựng với mục tiêu đưa ra cho nhân viên trên khắp thế giới định hướng trong hoạt động hàng ngày của họ. Mô hình này dựa trên ba trụ cột và ba trụ cột này vẫn tiếp tục là nét đặc trưng cho sự thành công của FUCHS tới tận hôm nay:

 • DẦU BÔI TRƠN. FUCHS tập trung vào sản phẩm dầu bôi trơn và đề ra giải pháp cho mọi yêu cầu và lĩnh vực ứng dụng trong ngành dầu bôi trơn này.
 • CÔNG NGHỆ. FUCHS đi đầu về công nghệ trong các lĩnh vực ứng dụng có tầm quan trọng chiến lược và được các khách hàng thừa nhận là đối tác công nghệ số một. FUCHS không chỉ tập trung vào sản phẩm dầu bôi trơn của chính mình mà còn áp dụng một cách tiếp cận tổng thể, đặc biệt chú ý tới quá trình đang triển khai ở phía khách hàng.
 • CON NGƯỜI. Cùng với đội ngũ nhân lực trung thành và có động lực, văn hóa doanh nghiệp tận tâm của FUCHS là chìa khóa chiến lược mở ra thành công của hãng. Nhân viên của chúng tôi là nền tảng cho sự thành công này.

Cùng nhau, chúng tôi không chỉ chứng tỏ mô hình kinh doanh của mình, mà còn thể hiện thái độ của toàn thể công ty.


Năm giá trị trong tuyên bố sứ mệnh

 • Tin tưởng là nền tảng để chúng tôi hiểu chính mình.
 • Chúng tôi đem đến công nghệ hàng đầu và dịch vụ đẳng cấp nhất cho khách hàng của mình.
 • Nhận biết và tạo lập Giá trị Gia tăng của FUCHS.
 • Tạo không gian cho sự sáng tạo để khám phá những con đường mới.
 • Hành xử với tinh thần doanh nghiệp.
 • Trao quyền hạn và trách nhiệm cho nhân viên.
 • Chúng tôi hiểu trách nhiệm của mình với các bên hữu quan, với xã hội và với môi trường.
 • Thể hiện ý thức giá trị và sự công nhận.
 • Đối xử công bằng với đối tác và nhân viên.
 • Bồi dưỡng một nền văn hóa thảo luận cởi mở.
 • Dẫn dắt đối thoại.
 • Cam kết đi đầu về công nghệ.
 • Duy trì bề dày thành tích hiệu quả.
 • Nhanh chóng phản hồi và minh bạch.
 • Chúng tôi tin vào trình độ đạo đức cao và tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử của mình.
Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475