Nhảy tới nội dung

Đóng góp của chúng tôi vào sự phát triển bền vững của văn hóa, xã hội và khoa học

Cam kết với xã hội là cương lĩnh của chúng tôi suốt nhiều thập kỷ. Chúng tôi tin rằng chính sách của doanh nghiệp nên nỗ lực không chỉ vì các mục tiêu bền vững trên khắp chuỗi giá trị, mà còn để nâng cao nhận thức về trách nhiệm trong xã hội. 

Do đó, FUCHS có cam kết rất cao với các dự án xã hội và luôn ủng hộ các hoạt động tình nguyện, cũng như tổ chức và cơ sở hoạt động xã hội. Hơn thế nữa, FUCHS còn tài trợ cho nhiều dự án thúc đẩy sự đa dạng về văn hóa và giao lưu khoa học.

 

 

Liên hệ

FUCHS LUBRICANTS VIETNAM COMPANY LTD.

Lầu 1, Somerset Chancellor Court, 21 -23 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM, Việt Nam.

Tel: (+84 28) 3822 3475

Fax: (+84 28) 3822 3474

Email: vu.levan@fuchs.com.sg

Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475