Nhảy tới nội dung

Hãy lưu ý

Để mọi nội dung văn bản trên trang web này được đơn giản, chúng tôi thường sử dụng phiên bản cho nam giới. Trong những trường hợp này, chúng tôi đều coi trọng nữ giới và nam giới như nhau.

Liên hệ

Lầu 1, Somerset Chancellor Court, 21 -23 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM, Việt Nam.
Tel: (+84 28) 3822 3475
Fax: (+84 28) 3822 3474
Email: vu.levan@fuchs.com.sg

Bằng tài liệu này, quyền sử dụng, sao chép và phân phối tài liệu do FUCHS LUBRICANTS VIETNAM COMPANY LTD. phát hành trên máy chủ World Wide Web được cấp với điều kiện rằng mỗi bản sao phải chứa nguyên văn thông báo bản quyền này và không một phần nào trong tài liệu được sử dụng cho mục đích thương mại, mà chỉ được hạn chế sử dụng cho mục đích thông tin trong tổ chức.

Tất cả thông tin được phát hành trên máy chủ world wide web này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất cứ tuyên bố hay bảo đảm nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm ngụ ý về tính có thể bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không xâm phạm. Bất kỳ tài liệu nào của FUCHS LUBRICANTS VIETNAM COMPANY LTD. có thể có nội dung không chính xác về mặt kỹ thuật hoặc lỗi in ấn. Tùy từng giai đoạn, FUCHS LUBRICANTS VIETNAM COMPANY LTD. có thể thay đổi và bổ sung bất kỳ thông tin nào trong tài liệu này.

Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475