Nhảy tới nội dung

Kính

Ngành công nghiệp kính

Khoảng thời gian cần bôi dầu lâu, nhiệt độ cao và giảm thiểu hình thành cặn bám chỉ là những đòi hỏi chính đối với sản phẩm dầu bôi trơn dùng trong quá trình sản xuất kính. Dòng sản phẩm VITROLIS đến từ FUCHS LUBRITECH là dòng đa dạng nhất, đáp ứng yêu cầu bôi trơn của các ngành công nghiệp tạo hình kính Bể chứa, kính kiểu Nổi, kính Quang học và kính Ống thủy. Dầu máy bôi trơn, dầu cắt, dầu tổng hợp, dầu bôi trơn cấp liệu và vật liệu phủ, tất cả là những dòng sản phẩm cốt lõi cho ngành công nghiệp sản xuất kính bể chứa. Bên cạnh đó là các loại lưu chất cắt, nghiền và bào rãnh cho ngành công nghiệp kính đúc theo kiểu nổi, dầu bôi trơn được phê chuẩn diện H1 dùng cho ngành công nghiệp dược phẩm và tạo hình kính ống thủy.

Max execution time: 240

Trình tìm kiếm sản phẩm

Sản phẩm:
Sản phẩm
Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475