Nhảy tới nội dung

Gia công kim loại

Xưởng gia công | Cắt phoi | Vẽ và đóng dấu | Tôi nguội

FUCHS là một trong những nhà sản xuất dầu bôi trơn nổi tiếng nhất thế giới trong mọi lĩnh vực gia công kim loại, bao gồm quá trình gia công, tạo hình và đông cứng. Nhiều quy trình sử dụng trong những công nghệ sản xuất này chỉ vận hành mượt mà nếu có giải pháp dầu bôi trơn dành riêng phù hợp. Quan trọng không kém là các yếu tố về người vận hành, máy móc, dụng cụ, phôi gia công, thời gian bảo quản và đường vận chuyển. Sản phẩm dầu bôi trơn và giải pháp chống ăn mòn của FUCHS đóng góp quan trọng vào việc tăng năng suất và giảm chi phí quy trình.

Max execution time: 240

Trình tìm kiếm sản phẩm

Sản phẩm:
Sản phẩm
Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475