Nhảy tới nội dung

Các ngành công nghiệp khác

Hóa chất | Giấy và bột giấy | Y học và dược phẩm | Điện tử | Hàng hóa trắng | Công cụ điện | Công ty dịch vụ | Dệt | Đông lạch | Ngành công nghiệp cao su

Tất cả lĩnh vực công nghiệp đều có yêu cầu cụ thể về loại dầu bôi trơn được sử dụng. Khi lựa chọn loại dầu bôi trơn phù hợp, ta phải xem xét không chỉ dòng sản phẩm dầu bôi trơn đặc biệt sẵn có, mà còn phải xét đến kinh nghiệm và bí quyết. FUCHS có tất cả: giải pháp cho từng ngành công nghiệp và nhiều năm chuyên môn về ứng dụng.

Max execution time: 240

Trình tìm kiếm sản phẩm

Sản phẩm:
Sản phẩm
Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475