Nhảy tới nội dung

Vận chuyển

Đường sắt | Đường biển | Đường không | Thang máy | Đường bộ

Suốt hơn 85 năm, FUCHS đã và đang tập trung mọi hoạt động của mình vào việc phát triển các sản phẩm dầu bôi trơn sáng tạo. Sự chuyên môn hóa này đồng nghĩa rằng chúng tôi luôn đạt được sự tăng trưởng liên tục – về mặt địa lý, kỹ thuật và trong nhiều lĩnh vực ứng dụng. Ngày nay, FUCHS là biểu tượng của sản phẩm dầu bôi trơn hiệu năng cao và các dòng sản phẩm chuyên biệt có liên quan trên toàn cầu. Sản phẩm của FUCHS có mặt trong hầu như tất cả các ứng dụng vận tải. Dù là dầu động cơ và dầu bôi trơn hộp số dùng cho xe tải và xe lửa, dầu thủy lực hiệu năng cao hay dầu bôi trơn đặc biệt.

Max execution time: 240

Trình tìm kiếm sản phẩm

Sản phẩm:
Sản phẩm
Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475