Nhảy tới nội dung

Mỡ Bôi trơn

Mỡ bôi trơn là loại dầu bôi trơn đồng nhất được làm từ dầu nền và một chất cô đặc được lựa chọn đặc biệt. Để tăng cường một số thuộc tính, người ta thêm chất phụ gia vào mỡ bôi trơn. Mỡ bôi trơn là các phần tử cấu trúc, đặc biệt là khi được sử dụng làm dầu bôi trơn tuổi thọ lâu dùng để bôi trơn lâu dài. Dòng sản phẩm mỡ bôi trơn cân đối và toàn diện của FUCHS cung cấp cho bạn những giải pháp kinh tế và kỹ thuật lý tưởng cho số lượng ứng dụng mỡ bôi trơn nhiều nhất có thể.

Max execution time: 240

Hạng mục

Sản phẩm:
Sản phẩm
Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475