Nhảy tới nội dung

Dầu bôi trơn dùng cho ứng dụng đặc biệt

Trong Tập đoàn FUCHS, FUCHS LUBRITECH là chuyên gia về Dầu bôi trơn Ứng dụng Đặc biệt. Từ hơn 60 năm nay, chúng tôi luôn tập trung vào việc phát triển, sản xuất và phân phối các loại dầu bôi trơn và chất tháo khuôn hiệu năng cao cho những ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất và tạo nên xu hướng trong toàn ngành. Dòng sản phẩm cốt lõi của chúng tôi có hơn 1.000 sản phẩm chuyên dụng, từng sản phẩm được thiết kế tối ưu cho từng thời điểm và ứng dụng. Chúng tôi không ngừng mở rộng dòng sản phẩm của mình dựa trên vốn kinh nghiệm và hiểu biết về ngành của mình. Sản phẩm dầu bôi trơn đặc biệt của FUCHS LUBRITECH là biểu tượng cho hiệu năng, tính bền vững, an toàn và tin cậy cũng như hiệu suất và khả năng tiết kiệm chi phí cao nhất. Chúng là đại diện cho lời hứa: công nghệ xứng tầm.

Max execution time: 240

Hạng mục

Sản phẩm:
Sản phẩm
Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475