Nhảy tới nội dung

ECOCUT

Sản phẩm dầu bôi trơn làm mát không hòa lẫn được với nước ECOCUT ít tạo mù dầu và có độ thất thoát do bay hơi thấp, qua đó giúp giảm mức phơi nhiễm ở nơi làm việc. Bên cạnh tác dụng làm mát rất tốt và hiệu năng bôi trơn cao, sản phẩm còn có thuộc tính tráng rửa tốt, tạo một lớp hoàn thiện bề mặt chất lượng cao và có mức độ bay hơi thấp.

Max execution time: 240

Trình tìm kiếm sản phẩm

Sản phẩm:
Sản phẩm
Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475