Nhảy tới nội dung

URETHYN

Mỡ bôi trơn nhãn hiệu URETHYN đại diện cho chất lượng sản phẩm xuất sắc trong môi trường nhiệt độ cao và thấp. Chúng là lựa chọn lý tưởng cho ứng dụng trên ổ trượt trơn và ổ bi đũa, tổ hợp kết cấu trượt, điểm chốt, cấu dẫn hướng, khớp nối và nhiều ứng dụng khác.

Max execution time: 240

Trình tìm kiếm sản phẩm

Sản phẩm:
Sản phẩm
Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475