Nhảy tới nội dung

Người tiêu dùng và dịch vụ sau bán hàng

Thương mại | Bán xỉ | Bán dạo | Xưởng máy

Tin cậy và an toàn là hai yếu tố cực kỳ quan trọng, nhất là khi làm việc với các đối tác thương mại. Bên cạnh dòng sản phẩm dầu bôi trơn hiệu năng cao mang thương hiệu uy tín, kiến thức về lĩnh vực, lòng trung thành của giới khách hàng chuyên môn, dịch vụ cá nhân, và hỗ trợ thương mại và kỹ thuật nhanh chóng đều đóng một vai trò then chốt. FUCHS có hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của các đối tác thương mại và đã tạo nên một sự khác biệt thực sự trên thị trường trong hơn 85 năm qua.

Max execution time: 240

Trình tìm kiếm sản phẩm

Sản phẩm:
Sản phẩm
Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475