Nhảy tới nội dung

Phát điện

Nhà máy điện chạy bằng than và khí gas | Nhà máy điện chạy bằng nhiên liệu | Khoan dầu | Ngành ống và đường ống | Năng lượng gió | Động cơ cố định (khí sinh học) | Nhà máy thủy điện

FUCHS cung cấp dòng sản phẩm dầu bôi trơn đặc biệt, toàn diện cho các nhà máy điện. Dù là dầu bôi trơn tuabin hay dầu bôi trơn thủy lực dùng cho nhà máy điện đốt than hay các loại dầu mỡ đặc biệt dùng cho nhà máy điện chạy bằng sức gió và nước, chúng tôi không chỉ có sản phẩm phù hợp, mà còn có kinh nghiệm và chuyên môn để điều phối cách sử dụng sản phẩm và các lợi ích đi kèm theo một cách tối ưu. Chúng tôi nhận được sự phê duyệt của rất nhiều nhà sản xuất trang thiết bị, bánh răng và ổ trục cùng các nhà cung cấp hệ thống lọc. Điều này là minh chứng cho thấy sản phẩm của chúng tôi có chất lượng và hiệu năng cao.

Max execution time: 240

Trình tìm kiếm sản phẩm

Sản phẩm:
Sản phẩm
Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475