Nhảy tới nội dung

Xây dựng

OEM | Bê-tông đúc sẵn | Chất tháo khuôn đúc | Công ty xây dựng

Dù là dầu bôi trơn cho phương tiện, máy móc và trang thiết bị xây dựng, động cơ, bánh răng, hay dầu thủy lực cho các lĩnh vực ứng dụng khác nhau trong ngành xây dựng, FUCHS đều cung cấp dầu bôi trơn phù hợp từ một nguồn duy nhất. Chúng tôi cũng có sẵn dòng sản phẩm chất tháo khuôn bê-tông và nhựa đường đa dạng dùng trong thiết kế kỹ thuật công trình kết cấu và dân dụng, nhà máy đúc sẵn và thi công đường xá. Dù lựa chọn loại dầu bôi trơn hay chất tháo khuôn nào, bạn luôn nhận được lợi ích xứng đáng hết ngày này qua ngày khác.

Max execution time: 240

Trình tìm kiếm sản phẩm

Sản phẩm:
Sản phẩm
Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475