Nhảy tới nội dung

Chào mừng đến với FUCHS LUBRICANTS VIETNAM COMPANY LTD.! Chúng tôi rất trân trọng việc bạn truy cập trang web của chúng tôi và cám ơn bạn đã quan tâm tới công ty và sản phẩm của chúng tôi. Bảo vệ sự riêng tư của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi là một nhiệm vụ quan trọng. Do đó, xin vui lòng đọc các thông tin sau:

Dữ liệu ẩn danh
Nhìn chung, bạn có thể truy cập trang web của FUCHS LUBRICANTS VIETNAM COMPANY LTD. mà không cần tiết lộ bạn là ai. Thông tin duy nhất được thông báo cho chúng tôi sẽ là tên nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn, trang web mà từ đó bạn truy cập chúng tôi và các trang web mà bạn đã mở trên trang web của chúng tôi. Dữ liệu này sẽ chỉ được đánh giá nhằm mục đích thống kê. Với tư cách là người dùng cá nhân, bạn được để ẩn danh.

Thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân
Các trang Internet của chúng tôi chỉ nhằm cung cấp thông tin cho khách hàng và do đó, các trang này không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

Sử dụng và phát tán dữ liệu cá nhân
Do chúng tôi không yêu cầu bất cứ dữ liệu cá nhân nào để truy cập thông tin trên các trang web của mình, dữ liệu cá nhân sẽ không bị xử lý hay phát tán.

Liên kết Bên ngoài
Để tận dụng thông tin được cung cấp bởi các trang web của chúng tôi một cách tối ưu, trên đó có chứa các liên kết dẫn tới trang web của bên thứ ba. Vui lòng lưu ý rằng, đây là liên kết bên ngoài trừ khi có quy định khác. FUCHS LUBRICANTS VIETNAM COMPANY LTD. không chịu trách nhiệm về nội dung hay thiết kế trên các trang web của nhà cung cấp khác. Do đó, tất cả trách nhiệm trong tuyên bố về bảo vệ tính riêng tư của dữ liệu này rõ ràng không áp dụng với những liên kết như vậy.

Thông tin thêm và liên hệ
Nếu bạn có thắc mắc khác liên quan tới “Bảo vệ Tính riêng tư của Dữ liệu tại FUCHS LUBRICANTS VIETNAM COMPANY LTD.”, xin vui lòng liên hệ với, Đại diện Bảo vệ Dữ liệu của công ty chúng tôi.

 

© Bản quyền 2017 FUCHS LUBRICANTS VIETNAM COMPANY LTD.

 

FUCHS LUBRICANTS VIETNAM COMPANY LTD.
Lầu 1, Somerset Chancellor Court, 21 -23 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM, Việt Nam.

Điện thoại: (+84 28) 3822 3475
Fax: (+84 28) 3822 3474
Email: vu.levan@fuchs.com.sg

 

Bằng tài liệu này, quyền sử dụng, sao chép và phân phối tài liệu do FUCHS LUBRICANTS VIETNAM COMPANY LTD. phát hành trên máy chủ World Wide Web được cấp với điều kiện rằng mỗi bản sao phải chứa nguyên văn thông báo bản quyền này và không một phần nào trong tài liệu được sử dụng cho mục đích thương mại, mà chỉ được hạn chế sử dụng cho mục đích thông tin trong tổ chức.

Tất cả thông tin được phát hành trên máy chủ world wide web này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất cứ tuyên bố hay bảo đảm nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm ngụ ý về tính có thể bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không xâm phạm. Bất kỳ tài liệu nào của FUCHS LUBRICANTS VIETNAM COMPANY LTD. có thể có nội dung không chính xác về mặt kỹ thuật hoặc lỗi in ấn. Tùy từng giai đoạn, FUCHS LUBRICANTS VIETNAM COMPANY LTD. có thể thay đổi và bổ sung bất kỳ thông tin nào trong tài liệu này.

Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475