Nhảy tới nội dung

TRENOIL

Dầu ổ bi hiệu TRENOIL cho phép giảm mức tiêu hao dầu và chi phí của quá trình bôi trơn ổ bi. Sản phẩm cải thiện độ sạch của dây đai nhờ sự kết hợp sáng tạo giữa các chất phụ gia, cùng với đó là tác dụng bôi trơn tối ưu giúp tăng năng suất.

Max execution time: 240

Trình tìm kiếm sản phẩm

Sản phẩm:
Sản phẩm
Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475