Nhảy tới nội dung

SOLCENIC

Lưu chất HFA không bắt lửa, được cung cấp dưới dạng cô chất pha loãng tại chỗ hoặc dưới dạng trộn sẵn. FUCHS là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về sản phẩm lưu chất thủy lực chống cháy có gốc nước cao, dùng cho ngành công nghiệp khai thác mỏ. Lưu chất Longwall nhãn hiệu SOLCENIC của FUCHS đồng nghĩa với chất lượng và hiệu năng. Dòng sản phẩm cung cấp các loại lưu chất gốc dầu tổng hợp và bán tổng hợp với tỷ lệ xử lý từ 1,3% đến 5%. Khi thế giới mong muốn một loại lưu chất cho sản phẩm giàn trụ đỡ hầm Powered Roof Supports, họ sẽ nhắc đến SOLCENIC.

Max execution time: 240

Trình tìm kiếm sản phẩm

Sản phẩm:
Sản phẩm
Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475