Nhảy tới nội dung

Cơ hội sự nghiệp quốc tế tại nhà sản xuất dầu bôi trơn độc lập lớn nhất thế giới

Với 60 công ty ở hơn 45 quốc gia, FUCHS đề nghị nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng cho cả thợ toàn năng và chuyên gia. Nếu bạn quan tâm tới cơ hội làm việc ở nước ngoài, xin vui lòng truy cập phần sự nghiệp trên trang web trong nước của chúng tôi.

Tanks_teaser_marginal
Tập đoàn FUCHS
Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475