Nhảy tới nội dung

Các vị trí đang tuyển dụng tại khu vực Đông Nam Á

PositionPosition available fromEntityLocation
Sales Engineer  (Food/Speciality Business) (M/F)immediatelyFUCHS LUBRICANTS (THAILAND) CO., LTD.Thailand / Bangkok
Sales Engineer (Industrial Business) (M/F) immediately FUCHS LUBRICANTS (THAILAND) CO., LTD.

Thailand / Central Area

Application Engineer (Industrial Business) (M/F)

immediately

FUCHS PETROLUBE (MALAYSIA) SDN.BHD. 

Malaysia / Kuala Lumpur

Admin & Sales Clerk (M/F)immediatelyFUCHS PETROLUBE (MALAYSIA) SDN.BHD.

Malaysia / Kuala Lumpur

BDM OEM Business (M/F)immediatelyPT FUCHS LUBRICANTS (INDONESIA)Indonesia / Jakarta
Sales Manager (Fleet Business) (M/F)immediatelyPT FUCHS LUBRICANTS (INDONESIA)

Indonesia / Jakarta

Application Engineer (Automotive Business) (M/F)immediatelyPT FUCHS LUBRICANTS (INDONESIA)

Indonesia / Jakarta

 

Vui lòng liên hệ với các công ty của chúng tôi

Bạn có quan tâm đến một trong các vị trí đang được tuyển dụng?

Vui lòng liên hệ ngay với các công ty địa phương!

Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475