Nhảy tới nội dung

RENOFORM

Với dòng sản phẩm RENOFORM, FUCHS cung cấp dầu bôi trơn cho gần như mọi quy trình gia công tạo hình. Sản phẩm là biểu tượng cho chất lượng cao nhất và kết quả ứng dụng xuất sắc - bất kể là thao tác vuốt/vuốt sâu, đục, cắt chính xác, lăn, đột lạnh, vuốt dây, ống và que hay thao tác gia công kim loại bằng áp lực cao bên trong.

Max execution time: 240

Trình tìm kiếm sản phẩm

Sản phẩm:
Sản phẩm
Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475