Nhảy tới nội dung

STABYL

Sản phẩm mang nhãn hiệu STABYL của chúng tôi có nhiều lợi ích kép. Chúng có chất lượng và độ tin cậy cao, đặc biệt là trên các bộ phận ổ bi đũa và ổ trượt trơn chịu tải cao trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Chúng đáp ứng nhiệm vụ bôi trơn một cách đáng tin cậy, đặc biệt là trong điều kiện nhiệt độ cao và thấp. Sản phẩm thân thiện với sinh thái mang nhãn hiệu STABYL ECO đã được phát triển đặc biệt để sử dụng ở các khu vực nhạy cảm về môi trường.

Max execution time: 240

Trình tìm kiếm sản phẩm

Sản phẩm:
Sản phẩm
Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475