Nhảy tới nội dung

Đổ khuôn

Đổ khuôn áp lực cao và thấp | Đổ khuôn đúc ép kim loại lạnh và áp lực

Trong lĩnh vực đổ khuôn đúc ép kim loại áp lực và các hoạt động đổ khuôn khác, FUCHS LUBRITECH cung cấp một dòng sản phẩm toàn diện, chất lượng cao. Sản phẩm mang nhãn hiệu LUBRODAL bao quát toàn bộ quá trình từ vật liệu phủ thùng rót trên dầu bôi trơn pittong cho đến chất tháo khuôn và cả các sản phẩm phụ như bột dính nhão, dầu bôi trơn bơm phụt hay bột dính chống hàn.

Max execution time: 240

Trình tìm kiếm sản phẩm

Sản phẩm:
Sản phẩm
Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475