Nhảy tới nội dung

GEARMASTER

GEARMASTER là sản phẩm dầu bánh răng hiệu năng cao, có độ ổn định qua thời gian và trước nhiệt độ xuất sắc, cùng với tính chống hao mòn vượt trội. Những loại lưu chất bôi trơn hiệu năng cao này cho phép vận hành hiệu quả các quy trình sản xuất có đòi hỏi cao, tận dụng máy hơn nữa, thời gian thay dầu lâu hơn và giảm nhu cầu bảo dưỡng lẫn bảo trì.

Max execution time: 240

Trình tìm kiếm sản phẩm

Sản phẩm:
Sản phẩm
Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475