Nhảy tới nội dung

Nhân viên – nền tảng cho sự thành công của chúng tôi

Nhân viên là nguồn lực quan trọng nhất của Tập đoàn FUCHS. Kiến thức, kinh nghiệm và cam kết của mỗi thành viên trong đội ngũ nhân sự sẽ đảm bảo cho hoạt động kinh doanh thành công, giải pháp sản phẩm sáng tạo và khách hàng hài lòng.

Quy mô và cấu trúc tổ chức của công ty chúng tôi cho phép thông tin liên lạc và quá trình ra quyết định diễn ra nhanh chóng, qua đó thúc đẩy sự hợp tác không quan liêu giữa các lĩnh vực chuyên môn khác nhau trên khắp thế giới. Đối với nhân viên của chúng tôi, điều này đồng nghĩa với nhiều nhiệm vụ đa dạng, nhiều khả năng đóng góp ý tưởng của họ và phát triển cả về chuyên môn lẫn cá nhân.

Tại thời điểm ngày 31/12/2021, Tập đoàn FUCHS có 5.976 nhân viên trên toàn cầu. So với năm trước, tổng số nhân viên đã tăng 248 người, chiếm 4,3%.

 

Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475