Nhảy tới nội dung

PENTOSIN

Lưu chất Truyền động Ly hợp Kép (DCTF) và Lưu chất Thủy lực Tập trung (CHF) nhãn hiệu PENTOSIN đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất đối với nhà sản xuất thiết bị gốc. Những sản phẩm này có khả năng bảo vệ và hiệu suất tối ưu dựa trên công nghệ mới nhất và được áp dụng cho gần như mọi loại phương tiện.

Max execution time: 240

Trình tìm kiếm sản phẩm

Sản phẩm:
Sản phẩm
Liên hệ Dịch vụ
(+84 28) 3822 3475