Hoppa till innehållet

Fett på rätt sätt

Det används i mängder av olika applikationer. I allt från lager och växellådor till kuggväxlar och skogsmaskiner. Det minskar friktion, skyddar mot korrosion och tätar mot vatten. Och så det som är unikt – att det stannar på ställen där en olja skulle försvinna. Det handlar om smörjfett och om fett på rätt sätt!

FETTETS ABC
Ett smörjfett består till mellan 80 och 90 procent av basolja. Självklart påverkar valet av olja prestandan. Det går att använda både mineraloljor och syntetiska basoljor. Syntetoljorna kan ge fettet egenskaper som mineraloljan inte klarar, till exempel bredare temperaturintervall, ökad kemisk resistens eller bättre elektriska egenskaper.

En annan huvudingrediens är förtjockningsmedel som håller oljan på plats. På fackspråk säger man ibland att förtjockningsmedlet ger smörjfettet kropp och karaktär, bland annat gällande stabilitet, vattenresistens, smältpunkt och tätningsförmåga. Den tredje ingrediensen är additivet som riktar och vässar prestandan. Additiven kan öka fettets motståndskraft mot oxidation, skydda mot korrosion, minska friktion eller motverka skärning.

STANNAR PÅ PLATS
Smörjfett ska ge god smörjning, minska friktion och nötning. Och även skydda mot korrosion. Så långt kan man säga att fett och olja går hand i hand. Men smörjfett har också unika egenskaper. Det kan täta så att smuts, vatten och föroreningar inte tränger in i smörjstället. Smörjfett stannar på plats och minskar friktionen på ställen där en olja skulle försvinna. Därför används också fett för smörjning i mängder av olika applikationer, exempelvis kul-, rull- och glidlager. Växellådor och öppna kuggväxlar är andra vanliga applikationer. Numera används smörjfett allt oftare också i skogsmaskiner för centralsmörjning av svärd och kedja.

FETT ELLER OLJA?
Det finns som sagt fördelar med att använda smörjfett istället för olja. Konsistensen gör att fett stannar kvar i smörjstället. Det har en tätande förmåga, bra korrosionsskydd och klarar höga belastningar. Samtidigt finns det begränsningar. Fett kan inte som en olja leda bort värme, till exempel i en motor där det behövs kylning. Smörjfett kan heller inte filtreras till ökad renhet. Dessutom är det svårt att avskilja vatten ur fett.

VÄLJ RÄTT FETT
Varje applikation ställer specifika krav på smörjfettet. Vid valet av produkt gäller det att ta hänsyn till allt från vatten, smuts och kemikalier till temperatur, varvtal och belastning. Precis som för smörjoljor är basoljeviskositeten viktig. Lågviskösa basoljor brukar fungera bättre vid låg temperatur medan smörjfett med högre basoljeviskositet används vid högre belastningar och temperaturer. Ta också hänsyn till hastigheten/ varvtalet i applikationen. Låg hastighet kräver en högviskös basolja medan lågviskösa basoljor är bättre i snabbgående applikationer.

BLANDA KLOKT
När ett nytt fett ska användas i en applikation gäller det att veta om det nya och gamla fettet går att mixa. Det bästa som kan hända är naturligtvis ingenting, alltså att fetterna är blandbara. Fettblandningen kan dock hårdna och det kan vara förödande för ett centralsmörjningssystem. Fettblandningen kan också mjukna. Det kan orsaka läckage och lagerhaveri. Ett tips är att alltid ta hjälp av din smörjmedelsleverantör som kan göra blandbarhetstester innan ett produktbyte.

VARNING – ÖVERSMÖRJNING!
Det viktigt att smörja med rätt mängd och intervall. Mer är inte alltid bättre och för smörjfett kan det bli kostsamt att överdosera. Översmörjning av lager kan resultera i ökad temperatur och oxidation av fettet som bryts ned och åldras mycket snabbare. Det kan leda till ökat slitage och slutligen lagerhaveri. Även tätningar tar skada av översmorda lager. Alltför högt tryck från fettsprutan vid smörjning av lager kan skada tätningen. Det kan göra att vatten och föroreningar når in i lagret och ger korrosion och slitage.

För att inte detta ska hända bör man gå igenom alla smörjpunkter och sätta upp ett underhållsschema. Schemat fångar upp rätt mängd av smörjfett och återsmörjningsintervaller. Våra applikationsingenjörer kan hjälpa dig med smörjscheman och även rekommendera vilken produkt som passar bäst, både för att optimera prestandan och sänka underhållskostnaderna.

Vill du få nästa blogg direkt i inboxen?

Varannan månad publicerar vi nya blogginlägg med tips & råd för effektivare smörjning. Prenumerera så får du nya inlägg direkt till din e-post.


Prenumerera på smart smörjning
E-postadress
Företag
Förnamn
Efternamn
Välj prenumeration
Prenumeration Blogg Smart Smörjning

Om bloggen

Smart smörjning är en företagsblogg från FUCHS. Bloggen ger tips och goda råd om smörjning som betalar sig. Med det menar vi smörjning som förenklar, effektiviserar och ger kostnadsbesparingar. Bloggens skribenter är specialister med stor kunskap och erfarenhet av smörjningens alla utmaningar.

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00