Hoppa till innehållet

Med hållbarhet i sikte!

Ekologisk hållbarhet är viktigt för oss på Fuchs, vi har arbetat målinriktat med klimatfrågan sedan 2010. Från och med 1 januari 2020 får kunder över hela världen smörjmedel tillverkade i koldioxidneutrala processer i ett koldioxidneutralt företag – en resa som bara har börjat…

Vårt långsiktiga mål är att kunna erbjuda helt koldioxidneutrala produkter, inte ”bara” koldioxidneutralt producerade produkter som idag, men det ställer krav på strategier som omfattar hela värdekedjan: från leverantörer till slutkundernas användning av produkterna. Några faktorer som påverkar är råvarornas inverkan på miljön, smörjmedelsfabrikernas processer, leveranserna av färdiga smörjmedel till våra kunder, hur de används och hur man gör sig av med uttjänta produkter.

STÖD FÖR KLIMATSKYDDSPROJEKT
Även om vårt klimatmedvetande ökat kraftigt på senare år och vi arbetar hårt för att minska vårt klimatavtryck, så finns ännu utsläpp som vi i dagsläget inte lyckas undvika. Därför investerar vi också i utvalda och certifierade klimatskyddsprojekt. Men klimatkompensation får aldrig handla om att ”köpa sig fri” och vi jobbar hela tiden med att öka både andelen förnybar energi och energieffektiviteten för att kunna minska våra klimatkompenserande investeringar.

HÅLLBAR PRODUKTION
Det första vi tittar på när det gäller hållbarhet är naturligtvis vår egen produktion, eftersom det är där vi kan göra direkta förändringar. Vi arbetar för att begränsa vår energi- och vattenförbrukning, installerar och/eller förbereder för solceller på tak och arbetar för att kunna samla upp regnvatten i nya anläggningar. I Tyskland använder vi högtempererad kondens från en produktionsanläggning för att värma upp andra intilliggande anläggningar, vilket minskar koldioxidavtrycket med 18 ton varje år.

Sedan 2010 har vi minskat våra koldioxidutsläpp med 30 %, men det finns naturligtvis mer att göra. Ett stort steg i rätt riktning för att minska klimatpåverkan i Norden är vår nya produktionsanläggning utanför Stockholm, som i sin helhet drivs av fossilfri energi. Den ger oss nya förutsättningar att minska vår klimatpåverkan under produktion – med allt från effektiviserade flöden till eget färdigvarulager i byggnaden som eliminerar transporter mellan produktion och mellanlager.

HÅLLBARA INKÖP STÅR HÖGT PÅ AGENDAN
För att vi ska kunna erbjuda helt hållbara produkter måste ju även alla basvaror vi köper in vara hållbara – när allt kommer omkring svarar råvaran för 90 % av koldioxidavtrycket hos en färdig smörjmedelprodukt.

Det är här vårt svåraste arbete, eftersom det ligger utanför vår egen verksamhet, men att hitta regionala förnybara och biologiskt nedbrytbara alternativ till fossila råvaror är avgörande. Därför månar vi om nära samarbete med våra leverantörer. Tack vare vår position som världens största oberoende tillverkare av smörjmedel har vi unika möjligheter att faktiskt påverka hela värdekedjan.

Fuchs producerar redan biologiskt nedbrytbara smörjmedel, ett exempel är vår produktserie PLANTO. Men utrymmet är stort att göra mycket mer, därför ingår vi också i många forskningsprojekt kring hållbarhet, flera visar lovande resultat.

ANVÄNDNINGSFASEN EN NYCKEL
Om man ser till våra produkters hela livscykel är användningsfasen en nyckel. Därför är det viktig att vi också arbetar i nära samverkan med våra kunder, så att vi vet vad de behöver för att minska sitt eget avtryck och så att de får en chans att veta vilka och hur våra produkter fungerar bäst i deras miljöer. Vi forskar och utvecklar gärna nya produkter i nära samarbete med våra kunder, två exempel är RENOLIN CLEAN och PLANTOHYD ES.

Vi forskar ständigt vidare för att utveckla nya produkter och förbättra effektiviteten hos drivenheter med hjälp av våra smörjmedel. E-motorolja för elbilar, som inte bara smörjer växellådan utan också kyler e-maskiner och kraftelektronik, är bara ett exempel. Annan pågående forskning handlar om att skapa lokala alternativ till tropisk palmolja och att använda återvunnet matfett som förtjockningsmedel i våra smörjfetter.

Genom att bidra till att minska våra kunders klimatavtryck bidrar vi samtidigt till att minska vårt eget. Med sin grundläggande uppgift att motverka friktion, nötning och korrosion bidrar ju smörjmedel på ett naturligt sätt till hållbarhet. Både ekonomisk och ekologisk.

Hör gärna av dig om du har egna idéer om samarbetsprojekt!


Det här kanske också intresserar dig?

Elbilar – ny teknik kräver ny smörjning

Elbilsmarknaden slår nya rekord. Det ritar om kartan i fordonsbranschen, men påverkar också smörjmedelstillverkare och andra leverantörer till bilindustrin. Läs mer om en bransch i förändring, där både tekniklösningar och synen på rörlighet just nu utmanas.

Läs artikeln

Avfall – ingrediens i framtidens smörjmedel

Avfall kan vara nyckel till smartare produktion och lägre miljöbelastning. Via vissa typer av avfall går det nämligen att hitta nya vägar i tillverkningen av smörjmedel – nya vägar som både kan spara pengar och miljö.

Läs artikeln

Vill du få nästa blogg direkt i inboxen?

Varannan månad publicerar vi nya blogginlägg med tips & råd för effektivare smörjning. Prenumerera så får du nya inlägg direkt till din e-post.

Om bloggen

Smart smörjning är en företagsblogg från FUCHS. Bloggen ger tips och goda råd om smörjning som betalar sig. Med det menar vi smörjning som förenklar, effektiviserar och ger kostnadsbesparingar. Bloggens skribenter är specialister med stor kunskap och erfarenhet av smörjningens alla utmaningar.

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00