Hoppa till innehållet

Spaning i skärvätskornas värld

Bloggen denna gång är en spaning - på mikrobiologin som ett av vapnen i kampen mot bakterier som försämrar skärvätskornas egenskaper. Men även på innovativa skärvätskor som spelar en nyckelroll i tillverkningen av medicinska implantat.

MEDICINTEKNIK – EN BRANSCH I KRAFTIG TILLVÄXT
Efterfrågan på medicinska implantat ökar kraftigt, främst eftersom vi lever längre och genom den snabba befolkningsökningen. Men branschen hade inte kunnat växa som den har gjort utan dagens specialiserade produktionsteknologi. Här kommer även vi in i bilden. 

INGENJÖRSKONST PÅ HÖG NIVÅ
Kraven på skärvätskor som används inom medicinsk teknik är tuffa. Förutom rostfritt stål använder branschen allt oftare titan- och koboltlegeringar i tillverkningen av implantat. Det är material med överlägsen styrka, men som samtidigt försvårar tillverkningens spånavskiljande processer. 

För att klara utmaningarna med denna typ av svårbearbetade material tar vi med kundernas specifika krav in i laboratoriet och utvecklar unika lösningar för varje process eller användningsområde. Mer om detta kan du läsa i den här artikeln.

MIKROBIOLOGI – VAPEN I KAMPEN MOT FÖRORENINGAR
När metallbearbetningsvätskor bryts ned av bakterier förlorar de viktiga egenskaper, ändrar pH, orsakar korrosion och ger en sämre smörjning. Vårt mikrobiologiska laboratorium jobbar ständigt på att komma åt problemen och har utvecklat en verktygslåda med effektivare anpassade tester. I deras ultrafrys - som håller temperaturer på ned till minus 80 grader - bevaras isolerade mikroorganismer. De samlas in och används i produktutveckling och för att utvärdera olika biociders effektivitet. I den här artikeln berättar vi mer.

DÅLIGT UNDERHÅLL SPRIDER MIKROORGANISMER
Bakterier och svampar hamnar ofta i metallbearbetningsvätskan via det vatten som används, exempelvis genom personalen som sköter maskinerna eller via partiklar och aerosoler i arbetsmiljön. Eftersom tillväxt och spridning bakterier och svampar även kan hota personalens hälsa genom att ge hud- och luftvägssjukdomar är det otroligt viktigt att hålla ordning på sitt skärvätskesystem.

VÅR SKÄRVÄTSKEHANDBOK GER TIPS OCH RÅD 
Det lönar sig att ha kontroll på hur skärvätskor fungerar och hanteras. I vår handbok kan du läsa om allt från vikten av att välja rätt skärvätska till förebyggande underhåll och hantering av skärvätskesystem. Ladda ner den här.


Det här kanske också intresserar dig?

Rätt skärvätska – ökad lönsamhet

Skärvätskan är ett bra exempel på hur små detaljer kan ha stor påverkan på slutresultatet. En skärvätskas uppgift är att kyla, smörja och transportera bort metallpartiklar, spånor och smuts från maskinen. Gör den inte det blir resultatet högre produktionskostnader, fler oplanerade driftstopp och ökat verktygsslitage.

Läs mer

Tips för effektivare skärvätskehantering

Det finns massor av fördelar med att effektivisera skärvätskehanteringen. Det handlar om allt från färre oplanerade driftstopp till längre livslängd på verktyg och maskiner. Följer du de här tipsen så ökar dina chanser avsevärt att hålla produktionen på en hög och jämn nivå.

Läs blogginlägget

Om bloggen

Smart smörjning är en företagsblogg från FUCHS. Bloggen ger tips och goda råd om smörjning som betalar sig. Med det menar vi smörjning som förenklar, effektiviserar och ger kostnadsbesparingar. Bloggens skribenter är specialister med stor kunskap och erfarenhet av smörjningens alla utmaningar.

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00