Hoppa till innehållet

Avancerade teknikkrav styr oljans utformning

Smörjoljetillverkning och vetenskap går hand i hand. Via några grundläggande komponenter och avancerade blandningar skapas produkter med unika egenskaper, till exempel när det gäller att smörja i olika temperaturer. Samtidigt är dagens oljor ofta tätt integrerade med den teknik de smörjer

Vetenskapen vi utgår från kallas tribologi och är läran om smörjning, nötning och friktion. Vi tar fram rätt smörjolja för rätt teknik och eftersom behoven är olika finns det mängder av produkter - allt från motor-, hydraul- och turbinoljor till specialprodukter för vindkraft, skogs- och lantbruk, metallbearbetning och för den tillverkande industrin. Alla med sin egen, mer eller mindre unika blandning.

BLANDNINGEN AVGÖRANDE 
I vår smörjoljetillverkning i Västerhaninge arbetar vi med cirka 750 produkter, där oljor för fordon och industrin är två av de största områdena. Egentligen rör det sig om konsten att blanda smörjoljor. Alla råvaror levereras färdiga till anläggningen, där de sedan mixas ihop på rätt sätt.

Oavsett vilken applikation oljan ska används i finns det några gemensamma nämnare för nästan all smörjning, nämligen att olja ska kyla, täta, hålla rent och skydda mot rost. En annan viktig sak är hur friktionen påverkas. Hos en motorolja eftersträvar man oftast en låg friktion tillsammans med tillräcklig smörjning. Det påverkar blandningen som ger oljan specifika egenskaper. Till bilden hör också att teknikkraven genom åren blivit mer avancerade och styr hur en olja måste utformas för att klara jobbet.

HÅRDARE KRAV 
Ett bra exempel är fordonsbranschen där utsläppskraven skärpts kraftigt. Och när förutsättningarna för fordonstillverkarna och deras teknik ändras måste även smörjoljan anpassas. Förutom lägre utsläpp handlar kraven även om sänkt bränsleförbrukning och längre bytesintervall, där oljan måste kunna fungera under längre tidsperioder är tidigare.

Smörjoljan har alltid varit betydelsefull, men har blivit ännu viktigare ju mer krav som ställs på fordons- och maskintillverkarna. Man kan beskriva det som att oljan blivit en alltmer integrerad del av de olika applikationer som ska smörjas. Utvecklingen inom industrin har gått åt samma håll. I takt med att verktyg och maskiner gjorts mer avancerade blir även oljespecifikationerna mer skräddarsydda.

TRE HUVUDKOMPONENTER 
Flertalet smörjoljor baseras på några grundläggande komponenter. Den första är basoljan som utgör 60 – 90 procent av en typisk smörjolja. Det finns flera klasser av basolja, både mineral- och syntetoljor och via rätt mix får produkten sina grundläggande prestanda. Basoljan påverkar slutproduktens flyktighet och stabilitet, men också lägsta flytbarhet, inre friktion och hur bra den korrosionsskyddar. Syntetisk basolja ger oss bredare möjligheter och innebär att vi kan skräddarsy produkten på fler sätt.

Nästa ingrediens är viskositetsmodifieraren. Den påverkar oljans tjocklek och är designad för att minska dess förändring i viskositet, även om temperaturen varierar. Och variationerna kan vara stora. Vissa motoroljor måste klara temperaturer på mellan - 40 och 350 grader och ändå behålla sina smörjande egenskaper.

Sist men inte minst blandas olika additiv i smörjoljan. Det är då den får sin slutgiltiga karaktär. Additiven fungerar som renhållare, innehåller antioxidanter som påverkar livslängden och gör att oljan klarar friktion och motverkar nötning på ett effektivare sätt. I motoroljor är de renhållande egenskaperna extra betydelsefulla. För industrioljor är det särskilt viktigt att additiven kan förlänga livslängden på oljan och motverka skärning under hög last.

RÄTT MÄNGD I RÄTT ORDNING 
De flesta ingredienserna som blandas i en smörjolja är flytande. Volymen på en blandning brukar variera mellan 1 till 40 kubikmeter och själva blandningsprocessen tar mellan en halv till två dagar.

För varje smörjolja finns ett sorts recept, som anger mängder, i vilken ordning ingredienserna tillsätts, hur lång tid det ska ta och hur hög temperaturen måste vara. En smörjolja kan innehålla alltifrån 2 till 22 ingredienser. Blandningsordningen är viktig eftersom kemin i ingredienserna inte får störa ut varandra. Vissa additiv måste tillsättas när temperaturen är hög och andra tillsatser när den är lägre.

AVSLUTANDE KVALITETSKONTROLL 
När blandningen sedan är klar tappas oljan upp och förpackas. Förpackningen kan vara allt från 1-litersflaskor till behållare som rymmer 1 000 liter. När det gäller riktigt stora volymer levereras smörjoljorna med tankbil direkt till kundens anläggning.

Innan tappning och leverans tar vi alltid prover på varje produkt för att säkra att kvaliteten är den rätta. Proverna testas enligt olika parametrar och lagras sedan i vårt arkiv under minst ett år. Kvalitetskontrollen blir på så sätt slutpunkten i en avancerad blandningsprocess för mängder av mer eller mindre skräddarsydda smörjoljor.

Vill du få nästa blogg direkt i inboxen?

Varannan månad publicerar vi nya blogginlägg med tips & råd för effektivare smörjning. Prenumerera så får du nya inlägg direkt till din e-post.


Prenumerera på smart smörjning
E-postadress
Företag
Förnamn
Efternamn
Välj prenumeration
Prenumeration Blogg Smart Smörjning

Om bloggen

Smart smörjning är en företagsblogg från FUCHS. Bloggen ger tips och goda råd om smörjning som betalar sig. Med det menar vi smörjning som förenklar, effektiviserar och ger kostnadsbesparingar. Bloggens skribenter är specialister med stor kunskap och erfarenhet av smörjningens alla utmaningar.

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00