Hoppa till innehållet

Tips som säkrar smörjunderhållet

Här är några tips som ger ordning och reda i smörjunderhållet. Det minskar risken för driftsstörningar och oplanerade stopp och är dessutom en förutsättning för ett fungerande förebyggande underhåll.

RÄTT SAK PÅ RÄTT PLATS
Satsa på ordning och reda i både hantering och lagring av smörjmedlen. Det som är nödvändigt ska vara lättillgängligt och ha en given plats. Då blir smörjunderhållet säkrare och insatserna blir inte personberoende eftersom det är lätt för alla att hitta och göra rätt.

 • ha ett dedikerat smörjmedelsförråd
 • märk upp utrustning och produkter så alla vet vad som är vad
 • låt varje smörjfett ha en egen spruta och varje olja en egen kanna
 • ha slutna påfyllningskärl för oljor som håller damm och smuts borta

RENT OCH SNYGGT
Städa regelbundet. I ett rent och välordnat förråd minskar risken för misstag, felblandningar eller förorenade smörjmedel som kan öka slitaget och ge driftstörningar i maskinparken.

 • förebygg spill med hjälp av absorbtionsmaterial och oljeuppsamlare
 • rengör vid smörjställen och i oljeförråd
 • städa lite varje dag och gör större rengöringar varje vecka
 • sätt en standard och se till att den finns med på en checklista

STÖTTANDE RUTINER
Skapa tydliga rutiner och bestäm var, när och hur saker och ting ska göras. Dokumentera rutinerna så att det skapas en historik kring genomförda insatser. Denna historik underlättar om det plötsligt dyker upp problem, men också i arbetet med stegvisa förbättringar.

 • att-göra-listor ger stöd och kontinuitet – t ex kring oljebyten, analyser, maskinvård och rengöring
 • ha kontrollrutiner så att arbetet med märkning, rengöring, ordning och reda säkras upp
 • samla åtgärderna i standarder i UH-system eller i Excel så de är enkla att hitta, följa och uppdatera  

Fler tips om hur du säkrar smörjunderhållet hittar du här.

Vill du få nästa blogg direkt i inboxen?

Varannan månad publicerar vi nya blogginlägg med tips & råd för effektivare smörjning. Prenumerera så får du nya inlägg direkt till din e-post.


Prenumerera på smart smörjning
E-postadress
Företag
Förnamn
Efternamn
Välj prenumeration
Prenumeration Blogg Smart Smörjning

Om bloggen

Smart smörjning är en företagsblogg från FUCHS. Bloggen ger tips och goda råd om smörjning som betalar sig. Med det menar vi smörjning som förenklar, effektiviserar och ger kostnadsbesparingar. Bloggens skribenter är specialister med stor kunskap och erfarenhet av smörjningens alla utmaningar.

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00