Hoppa till innehållet

»Oljespecifikationer – lägg pusslet rätt!«

ACEA, API och OEM-krav. Det handlar om oljespecifikationer. Alltså krav som är viktiga, men ibland upplevs som krångliga. Men det går att klara dessa krav och samtidigt underlätta hanteringen och spara kostnader. Det gäller bara att lägga pusslet rätt!

För åkerier eller bussföretag med stora fordonsflottor hör oljespecifikationer till vardagen och begrepp som OEM, ACEA och API är självklarheter. API är det amerikanska systemet medan ACEA tar sikte på motorer som tillverkas i Europa. Detta är grundkrav som OEM:er sedan kompletterar med tilläggskrav och egna godkännandeprocesser. OEM (Original Equipment Manufacturer) är företag som Volvo, Scania, MAN, Mercedes-Benz och Iveco. För tunga dieselmotorer är det ACEA:s klass E med tillhörande OEM-krav som gäller och som det här blogginlägget handlar om.

KUNNA GÖRA JOBBET
Förenklat kan man säga att specifikationerna anger kvaliteten på oljan, alltså vilka krav den måste klara för att göra jobbet i motorn. Och jobbet handlar om att säkra motorns livslängd, minimera slitage och onödiga driftstopp. Dessutom kan det handla om låg bränsleförbrukning och som en effekt av detta om att minimera utsläppen.

EMISSIONSKRAV STYR MOTORUTVECKLINGEN
Ser man tillbaka 20 år eller längre har antalet specifikationer ökat och kraven på motoroljorna skärpts. Varje ny specifikation har också blivit mer omfattande. Grundorsaken är att OEM:erna ställts inför tuffare utsläppsbegränsningar. Det har gjort att motorkonstruktioner ändrats och ny utrustning tagits fram som kan minimera utsläppen av kväveoxider och partiklar. Som en följd skärps då också kraven på motoroljorna och på användarna, som måste säkra att rätt olja används så vagnparken underhålls på bästa möjliga sätt.

RÄTT SAK PÅ RÄTT PLATS
Förutom API, ACEA och OEM-krav tillkommer särskilda krav på växellåds- och transmissionsoljor. På så sätt blir det ännu fler pusselbitar att hålla reda på. Och det gäller att inte chansa och ta fel olja. Oplanerande stillestånd är något åkerier och bussföretag vill undvika. Lika illa är det naturligtvis om fel olja används och skadar motorn eller förkortar livslängden på ett partikelfilter. Då kan det handla om tusentals kronor i reparationskostnader. Med det går alltså att lägga pusslet rätt.

ENKLARE, BILLIGARE, BÄTTRE
Ställ krav på din smörjmedelsleverantör och få hjälp med att klara ut hur specifikationerna förhåller sig till varandra. Finns det överlappningar som gör att sortimentet kan bantas? Går det att hitta enhetsoljor som klarar kraven, men som ersätter flera produkter, kanske förlänger bytesintervallen samt förenklar hanteringen och sänker kostnaderna?

En professionell genomgång gör skillnad och reduceringar på 10 – 20 procent i sortimentet är inte ovanliga. Med färre produkter förenklas inköp och lagerhantering Det banar väg för besparingar. Och när volymerna ökar på en produkt går det kanske t o m att börja använda automatpejlar, vilket också underlättar order och inköp. Via färre produkter minskar dessutom risken för kostsamma felfyllningar. Tveka därför inte – ta hjälp för att lägga pusslet rätt! Det finns så mycket att vinna.

Om bloggen

Smart smörjning är en företagsblogg från FUCHS. Bloggen ger tips och goda råd om smörjning som betalar sig. Med det menar vi smörjning som förenklar, effektiviserar och ger kostnadsbesparingar. Bloggens skribenter är specialister med stor kunskap och erfarenhet av smörjningens alla utmaningar.

Kundservice

0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00