ไปที่เนื้อหา

เอกลักษณ์เทคโนโลยี XTL® ระดับโลก

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ล่าสุด ที่มอบสมรรถนะขั้นสูงและผ่านมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ ที่ต้องทำงานภายใต้สภาวะการทำงานที่เพิ่มสูงมากขึ้น (อุณหภูมิ) ซึ่งเป็นผลมาจากการออกแบบรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีการลดขนาดลง แต่สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เครื่องยนต์กลับเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทำงานได้ดีตลอดเวลา รวมทั้งเทคโนโลยีที่ช่วยด้านประหยัดพลังงาน เช่น ระบบเปิด/ปิด จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้นำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่มีคุณสมบัติในการสตาร์ทและปกป้องเครื่องยนต์เป็นพิเศษ นอกจากนี้น้ำมันเครื่องต้องแบกรับการทำงานภายใต้สภาวะการใช้งานที่หนักหน่วง ตลอดอายุการใช้งานที่ถูกกำหนดโดยผู้ผลิตเครื่องยนต์นั้น ดังนั้นน้ำมันเครื่องจึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับ FUCHS ซึ่งเป็นผู้ชำนาญโดยเฉพาะสำหรับน้ำมันเครื่องที่เติมรถยนต์ที่ออกจากโรงงานผู้ผลิต ในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศเยอรมัน เป็นเหตุผลที่ FUCHS ได้พัฒนาด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องที่มีเสถียรภาพในระยะยาว ด้วยเทคโนโลยีของน้ำมันพื้นฐานแบบใหม่ ที่ออกแบบด้าน ความหนืด - อุณหภูมิ ได้อย่างเหมาะสม ถึอว่าเป็นความได้เปรียบของเรา เมื่อเทียบกับน้ำมันพื้นฐานธรรมดา (เทคโนโลยี XTL® ใหม่ มีค่าดัชนีความหนืดสูงที่สูงกว่าทั่วไป)

แสดงให้เห็นว่า ผลกระทบของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง จะส่งผลต่อค่าความหนืดน้อยมาก ดังนั้นน้ำมันเครื่องจะแสดงสมรรถนะได้อย่างดีเยี่ยม แม้จะทำงานภายใต้สภาวะการใช้งานที่รุนแรง ร้อนจัดและเย็นจัด

การทดสอบสมรรถนะอย่างละเอียด เช่น การเปรียบเทียบการทดสอบ เพื่อดูพฤติกรรมของการติดเครื่องเครื่องยนต์ ที่อุณหภูมิต่ำ (-27°C) สำหรับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ทั่วไปมาตรฐาน SAE 5W-30 เทียบกับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้เทคโนโลยี XTL® สรุปผลการทดสอบดังนี้

  • การสตาร์ทเครื่องยนต์ขณะอุณหภูมิต่ำ : หล่อลื่นที่เร็วดีขึ้นกว่า 55% และเวลาในการสตาร์ทเครื่องยนต์ที่เร็วกว่าถึง 35%
  • ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากกว่า : ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ลดลง ถึง 1.7%
  • ประหยัดน้ำมันเครื่องที่ใช้ : ปริมาณน้ำมันเครื่องที่ใช้ลดลง ถึง 18% 
  • ยืดอายุการใช้งานและลดการสึกหรอ : อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าความหนืด ลดลงถึง 38% แสดงถึงสมรรถนะสูงและเชื่อถือได้ ตลอดระยะเวลารอบในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
  • การป้องกันที่ดีกว่า เมื่อใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชนิด E10 : ส่วนประกอบของเอทานอลในน้ำมันเชื้อเพลิง E10 ชนิดใหม่ จะก่อให้เกิดกรด อันเนื่องมาจากการออกซิเดชัน โดยจะส่งผลทำให้เกิดการกัดกร่อนและสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ด้วยน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ XTL® ที่มีความสามารถปรับสภาพให้มีคุณสมบัติเป็นกลางและคงทนต่อการการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน จึงช่วยปกป้องเครื่องยนต์ได้มากยิ่งขึ้น

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์คุณภาพระดับพรีเมียม TITAN GT1 EVO SAE 0W-20, TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20, TITAN GT1 SAE 0W-20, GT1 PRO FLEX SAE 5W-30, GT1 PRO C-3 SAE 5W-30, TITAN GT1 SAE 5W-40, TITAN GT1 LL-12 FE SAE 0W-30 และ TITAN GT1 PRO B-Tec SAE 5W-30 ผลิตภัณฑ์น้ำมันทั้งหมดของเรา ได้ใช้เทคโนโลยี XTL® และได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตเครื่องยนต์ชั้นนำ

* น้ำมันหล่อลื่นที่มีค่าดัชนีความหนืดต่ำ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความหนืด เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าน้ำมันหล่อลื่นที่ค่าดัชนีความหนืดสูง

บริการติดต่อ
+66 2615 0168-75
เวลาทำการ :

8.00-17.00