Hoppa till innehållet

Mikrobiologi – vapen i kampen mot föroreningar

Bakterier som förorenar skärvätskesystem ger produktionsstörningar och arbetsmiljöproblem. FUCHS mikrobiologilabb har utvecklat en ”verktygslåda” som på ett smartare sätt testar skärvätskornas motståndskraft. Det gör utvecklingsarbetet mer träffsäkert och kundanpassat.

När metallbearbetningsvätskor bryts ned av bakterier förlorar de viktiga egenskaper, ändrar pH, orsakar korrosion och ger helt enkelt en sämre smörjning. Problemet har sysselsatt branschen under lång tid. 

- Orsaken är det höga vatteninnehållet i bearbetningsprocessen. Det skapar en gynnsam miljö där bakterier och svampar trivs och bryter ned vätskorna, berättar Kenneth Borin, produktchef Metallbearbetning på FUCHS i Norden.

- Kraftig tillväxt av mikroorganismer - särskilt svampar - kan också täppa till filter och påverka metallbearbetningen, fortsätter han. Men viktigast är ändå att tillväxt och spridning av bakterier och svampar kan hota de anställdas hälsa genom att ge hud- och luftvägssjukdomar.

Bakterier och svampar hamnar alltså ofta i metallbearbetningsvätskan via det vatten som används, exempelvis genom personalen som sköter maskinerna eller via partiklar eller aerosoler i arbetsmiljön. Samtidigt är dåligt underhåll av vätskorna ofta huvudanledningen till att mikroorganismer sprids.

Effektivare tester 
För att komma åt problemen med föroreningar har FUCHS mikrobiologiska laboratorium i Spanien tagit fram en effektivare ”verktygslåda”, bland annat egna så kallade anpassade belastningstester. Under 2016 köpte labbet även in en ultrafrys. Den håller temperaturer ned till minus 80 grader och här bevaras isolerade mikroorganismer för framtida användning i produktutvecklingen. Att kunna långtidsförvara bakteriestammar är viktigt. Särskilt eftersom svampar och bakterier som samlats in och isolerats även används för att utvärdera olika biociders effektivitet. 

- För att identifiera olika svampar och bakterier i det specifika fallet används anpassade mikrobiologiska tester, säger Kenneth Borin. Det möjliggör mer träffsäkra och kundunika lösningar där vi använder rätt tillsatser i begränsad mängd.

Ny lagstiftning - ny teknologi
De senaste åren har en ändrad lagstiftning för biocider och ämnesklassificering fått branschen att börja använda ny teknologi. Det innebär att produkterna måste kontrolleras så deras egenskaper inte 
förändrats. Då tar FUCHS mikrobiologiska laboratorium hjälp av det anpassade belastningstestet, som används för att säkerställa biostabiliteten i den nya teknologi som används. 

-Med belastningstestet kontrollerar vi att den mikrobiologiska motståndskraften anpassas för kundernas behov vid modifieringar och vidareutveckling av våra produkter. Vi kan alltså jämföra olika produkter och teknologier och sedan välja de som ger bäst resultat för varje kund, säger Kenneth Borin.

Förebyggande underhåll – mer i fokus
Olika typer av formaldehydavgivande biocider har tidigare används som tillsats i skärvätskan. Dessa  biocider får den 1 december 2018 en strängare märkning och kommer därför att fasas ut.

- I och med skiftet av teknologi blir det om möjligt ännu viktigare att hålla ordning på sitt skärvätskesystem. Dåligt underhåll av vätskorna är ju ofta anledningen till att mikroorganismerna sprids. För att hjälpa våra kunder har vi tagit fram en skärvätskehandbok med konkreta tips och råd för hur de ska ta hand om sitt skärvätskesystem, avslutar Kenneth Borin. 

Läs mer om hantering och förebyggande underhåll av skärvätskor i vår Skärvätskehandbok.

Läs mer om ny lagstiftning för Biodcider.


Håll dig uppdaterad

Blogg: smart smöjning
Bloggens skribenter är specialister med stor kunskap och erfarenhet av smörjningens alla utmaningar.

Nyhetsbrev
Läs eller prenumerera så håller du dig uppdaterad på produktnyheter, branschnyheter och får tips och råd om smörjning. 

Alla artiklar

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00