Hoppa till innehållet

Nytt samarbete för ökad hållbarhet och kundnytta inom smörjmedelsområdet

För att effektivt stärka livslängden på smörjmedel, och ytterligare förbättra hållbarheten inom smörjmedelsområdet, gör nu två starka marknadsparter gemensam sak. FUCHS, en av världens främsta smörjmedelsproducenter, och C.C. Jensen, marknadsledaren inom oljeunderhåll, vill tillsammans maximera hållbarheten hos redan använda smörjmedel inom industrin.

Hållbarhet och kundnytta är samarbetets gemensamma nycklar, men hållbarhetsarbete är komplext och kräver att man ser till hela process- och värdekedjan: från råvara och produktion till slutkunders användning av produkterna och hantering av uttjänta produkter. Genom att bidra till att minska sina kunders klimatavtryck bidrar de två företagen samtidigt till att minska sitt eget.

– Det är faktiskt en gemensam kund som ligger till grund för samarbetet, genom att visa på en ny dimension av kundnytta och hållbarhet som uppstått i samspelet mellan våra produkter, säger Nicklas Gustafsson, FUCHS försäljningschef Sverige på industrisidan.

– Vi vill förlänga livslängden på oljan, det är vår kärnverksamhet, och det tilltalade oss att FUCHS vill optimera användningen av sina oljor, inte bara sälja så mycket som möjligt, säger Jens Vesterlund som är VD för C.C. Jensen Sverige. Deras hållbarhetsarbete fick oss att se långsiktiga fördelar.

– Hållbarheten sitter i livslängden, säger Nicklas Gustafsson. Vi vet att många idag ofta byter olja onödigt tidigt, men våra smörjmedel är tuffare än många tror. Och med det här samarbetet kan vi göra några av marknadens redan mest effektiva oljor ännu mer hållbara.

Det handlar om supereffektiva offline oljefilterlösningar som eliminerar partiklar, vatten, syra och oljenedbrytning/oxidation i hydraulolja, smörjolja, växellådsolja, dieselbränslen, med mera. Självklara fördelar för alla som använder olja som slits inom industrin, men även inom gruvdrift och andra utmanande miljöer med risk för mycket smuts. Oljefiltreringen sker med minimal trycksättning och ger extremt ren olja. Oljefiltreringsprocessen bygger enbart på hållbara naturprodukter som cellulosa eller bomullslinter (den innehåller alltså varken plaster, metaller eller kemikalier).

– Partiklar har oerhört stor påverkan på oljans livslängd, både i form av slitage och katalyserande effekt i nedbrytningen, så att ta bort dem ur oljan ökar livslängden avsevärt. Oljan blir nästan som i nyskick efter passage, säger Jens Vesterlund. Man behöver i princip aldrig byta olja, den renas så bra.

Tidigare har fokus oftast legat på de pengar man kan spara på att inte behöva byta olja, men nu har även hållbarhetsperspektivet vunnit mark och är prioriterat. Och det finns stora vinster att göra. Utöver koldioxidbesparingar minskar såväl mängden spillolja som behoven av reservdelsbyten och transporter när både olja och maskinkomponenter håller längre. En rad enkla vinster för företag att kunna ta upp i sin hållbarhetsrapportering.

– En enorm fördel är att vi tillsammans kan hjälpa våra kunder att få en mycket bättre och mer förutsägbar process med förlängda intervaller. Där kan vi verkligen göra skillnad, menar Nicklas Gustafsson.

– Förutsägbarheten innebär att kunden har full kontroll på oljan och själv kan planera för eventuella stopp, säger Jens Vesterlund. Idag kan vi analysera oljan direkt i flödet och vet när och vad vi behöver tillsätta eller ta bort, vi behöver inte ens stoppa processer för att rena.

– Det är fantastiskt att kunna diskutera filtreringsteknik med någon som verkligen kan och förstår olja. Nästa optimala steg för hållbarhet är ett cirkulärt flöde, säger Nicklas Gustafsson. Vi har redan börjat diskutera en del cirkulära idéer, så vi kommer att kunna presentera realiserbara lösningar även på det framöver.

För kunder innebär samarbetet även nya möjligheter till skräddarsydda lösningar eller rekommendationer till produkter eller tjänster vid behov. Det finns också möjligheter till utbildning i ämnen som hållbarhet, energibesparing, optimera värde och maximera livslängd.

 

Läs mer om C.C. Jensen på https://www.cjc.dk/se/

Alla artiklar


Nicklas Gustafsson

Director Sales Industry Sweden

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00