Hoppa till innehållet

Med rigorösa tester optimerar vi skummet på ölen

Ja, det är faktiskt sant! Så nördiga är vi när vi utvecklar smörjmedel för ölbranschen. Vid öltillverkning finns det alltid en liten risk att små mängder smörjmedel hamnar i ölet, till exempel vid förslutningen av burkar eller vid omröraren om växellådan är placerad ovanför kärlet. Även om det handlar om ytterst små mängder, så är det därför väsentligt att den som producerar öl alltid använder smörjmedel som är godkända för kontakt med livsmedel.

HANDLAR OM LÅNGT MER ÄN SÄKERHET
De flesta tycker förmodligen inte alls att det är konstigt att man vill säkra produktionsprocesserna inom livsmedelsproduktionen, farliga föroreningar får ju naturligtvis inte förekomma. Färre vet att valet av smörjmedel ofta handlar om att trygga långt mer än säkerhet. Det kan till exempel också handla om att säkra själva upplevelsen av att dricka en öl.

Även livsmedelsklassade smörjmedel kan nämligen påverka hur ölet skummar när du häller upp det. Därför genomför vi rigorösa skumtester när vi utvecklar smörjmedel för just öltillverkning. Man vill ju inte att höjden på skummet ska sjunka alltför fort, därför testar vi stabiliteten på skummet. Alla är ju inte lika nördiga som vi, men vi gillar öl och för oss är ölets skum inget man slarvar med. Om du också gillar öl förstår du nog vad vi menar.

SÅ GÅR DET TILL
För att mäta skumstabiliteten behöver vi först ett referensprov att utgå ifrån, alltså ett öl som har ett optimalt skum och garanterat inte är kontaminerat. I våra provbehållare tillsätter vi genom koncentrat 1, 10 eller 100 ppm smörjfett eller olja i respektive test. Skummet byggs upp med nitrogen (kvävgas) i ölet enligt specificerad metod. Sedan är det dags att mäta tiden det tar för skummet att sjunka. Själva måttstocken för skumstabiliteten utgår från ursprungshöjden på referensprovet– och vi mäter hur många sekunder det tar för skummet att sjunka till hälften av referensprovets ursprungshöjd..

Half-life-time of the foam in secClassification of foam stability
480-400GOOD
400-320MODERATE
<320WEAK
Beer foam Stability (Method According to Rudin)

Så hur fort eller långsamt sjunker skummet? En sjunkgrad under 320 sekunder klassas som svag (WEAK) en sjunkgrad på 320–400 sekunder anses medelmåttig (MODERATE) och ett skum som behöver 400–480 sekunder på sig att sjunka klassas som bra (GOOD). Inom Fuchs accepterar vi endast den högsta nivån, ”GOOD”, som kronan på verket!

VILL DU VETA MER?
Här kan du läsa mer om våra specialsmörjmedel, som är särskilt utvecklade för att möta livsmedelsindustrins mycket höga krav på såväl säkerhet som andra väsentligheter. Du är självklart också alltid välkommen att kontakta oss. Vill du få mer information om vårt sortiment specifikt utvecklat för dryckes- och bryggeribranschen hittar du en PDF för nedladdning här.

Alla artiklar

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00