Hoppa till innehållet

Dagens oljor är tätt integrerade med tekniken

Kyla, täta, hålla rent och skydda mot rost – kraven på smörjoljor är många. Samtidigt är dagens oljor ofta tätt integrerade med den teknik som ska smörjas. För att klara detta blandas alltifrån 2 till 22 ingredienser på ett sätt som ger imponerande egenskaper.

Smörjoljetillverkning och vetenskap går hand i hand. Via några grundläggande komponenter och avancerade blandningar skapas produkter med unika egenskaper, till exempel när det gäller att smörja i olika temperaturer.

– Vetenskapen vi utgår från kallas tribologi och är läran om smörjning, nötning och friktion, berättar Charlotta Brodin, Laboratory Manager, FUCHS Lubricants Nordic. Vi tar fram rätt smörjolja för rätt teknik och eftersom behoven är olika finns det mängder av produkter.

I denna mängd ingår allt från motor-, hydraul- och turbinoljor till specialprodukter för vindkraft, skogs- och lantbruk, metallbearbetning och för den tillverkande industrin – alla med sin egen och mer eller mindre unika blandning.

Betoning på blandning
Charlotta Brodin och hennes kollegor i Västeraninge arbetar med cirka 750 produkter, där smörjoljor för fordon och industrin är två av de största områdena. Egentligen rör det sig om konsten att blanda smörjoljor. Alla råvaror levereras färdiga till anläggningen strax söder om Stockholm, där de mixas ihop på rätt sätt. Oavsett vilken applikation oljan ska används i finns det några gemensamma nämnare för nästan all smörjning.

– Olja ska kyla, täta, hålla rent och skydda mot rost. En annan viktig egenskap är hur friktionen påverkas. Hos en motorolja eftersträvar man oftast en låg friktion tillsammans med tillräcklig smörjning, förklarar Charlotta Brodin.

Dessa egenskaper påverkar blandningen som ger oljan specifika egenskaper. Till bilden hör att teknikkraven genom åren blivit mer avancerade och styr hur en olja måste utformas för att klara jobbet. Charlotta Brodin ger ett exempel.

– I fordonsbranschen har utsläppskraven skärpts kraftigt. Och när förutsättningarna för fordonstillverkarna och deras teknik ändras måste även smörjoljan anpassas. Förutom lägre utsläpp handlar kraven även om sänkt bränsleförbrukning och längre bytesintervall, där oljan måste kunna fungera under längre tidsperioder är förut, säger hon.

– Smörjoljan har alltid varit betydelsefull, men har blivit ännu viktigare ju mer krav som ställs på fordons- och maskintillverkarna, fortsätter Charlotta Brodin. Man kan beskriva det som att oljan blivit en alltmer integrerad del av de olika applikationer som ska smörjas.

Utvecklingen inom industrin har gått åt samma håll. I takt med att verktyg och maskiner gjorts mer avancerade blir även oljespecifikationerna mer skräddarsydda.

Tre huvudkomponenter
Flertalet smörjoljor baseras på några grundläggande ingredienser. Den första är basoljan som utgör 60 – 90 procent av en typisk smörjolja. Det finns flera klasser av basolja, både mineral- och syntetoljor och via rätt mix får produkten sina grundläggande prestanda.

– Basoljan påverkar slutproduktens flyktighet och stabilitet, men också lägsta flytbarhet, inre friktion och hur bra den korrosionsskyddar, berättar Charlotta Brodin. En syntetisk basolja ger oss bredare möjligheter och gör att vi kan skräddarsy produkten på fler sätt.

Nästa ingrediens är viskositetsmodifieraren. Den påverkar oljans tjocklek och är designad för att minska dess förändring i viskositet, även om temperaturen varierar. Och variationerna kan vara rejält stora. Vissa motoroljor måste klara temperaturer på mellan - 40 och 350 grader och ändå behålla sina smörjande egenskaper. Sist men inte minst blandas olika additiv i smörjoljan. Det är då den får sin slutgiltiga karaktär.

– Additiven fungerar som renhållare, innehåller antioxidanter som påverkar livslängden och gör att oljan klarar friktion och motverkar nötning på ett effektivare sätt, förklarar Charlotta Brodin. I motoroljor är de renhållande egenskaperna extra betydelsefulla. För industrioljor är det särskilt viktigt att additiven kan förlänga livslängden på oljan och motverka skärning under hög last.

Rätt mängd i rätt ordning
De flesta ingredienserna som blandas i en smörjolja är flytande. Volymen på en blandning brukar variera mellan 1 till 40 kubikmeter och själva blandningsprocessen tar mellan en halv till två dagar. För varje smörjolja finns ett sorts recept, som anger mängder, i vilken ordning ingredienserna tillsätts, hur lång tid det ska ta och hur hög temperaturen måste vara.

– En smörjolja kan innehålla alltifrån 2 till 22 ingredienser. Blandningsordningen är viktig eftersom kemin i ingredienserna inte får störa ut varandra, berättar Charlotta Brodin. Vissa additiv måste tillsättas när temperaturen är hög och andra tillsatser när den är lägre.

När blandningen är klar tappas smörjoljan upp och förpackas. Förpackningen kan vara allt från en liters flaskor till behållare som rymmer 1 000 liter. När det gäller riktigt stora volymer levereras smörjoljorna med tankbil direkt till kundens anläggning.

– Men innan tappning och leverans tar vi alltid prover på varje produkt för att säkra att kvaliteten är den rätta, säger Charlotta Brodin. Proverna testas enligt olika parametrar och lagras sedan i vårt arkiv under minst ett år.

Kvalitetskontrollen blir därmed något av en slutpunkt i en avancerad blandningsprocess för mängder av mer eller mindre skräddarsydda smörjoljor.

Alla artiklar

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00