Hoppa till innehållet

Oljeanalys öppnar för stora besparingar

Maskinhaverier och oplanerade produktionstopp är kostsamma. Inte sällan hänger problemen samman med oljan. Cirka 80 procent av haverierna beror på kontaminerad olja och dålig filtrering. Det går att undvika genom regelbundna oljeanalyser.

Oljeanalysen ger ett titthål in i maskinparken, alltså en diagnos över hur tekniken mår. Och att ha koll på oljan kan bli en bra affär.

– Erfarenheten visar att varje tia man lägger på oljeanalys ger en besparing på fyrtiofem kronor någon annanstans i verksamheten, främst i form av färre haverier och längre oljebytesintervaller, säger Charlotta Brodin, Laboratory Manager FUCHS Lubricants Nordics.

Samtidigt blir det enklare att planera löpande underhåll och att optimera bytesintervallerna.

– Oljeanalyser kan på så sätt höja både effektiviteten och produktiviteten och även bidra till ökad lönsamhet, säger Charlotta Brodin.

Se varningssignalerna

Via en oljeanalys går det att fånga upp onormalt slitage som kan vara en varningssignal om framtida haverier. Ett problem är att riskerna varierar och ser olika ut över tiden.

– Vi brukar prata om badkarskurvan där vi under inkörningsfasen ser att haverier ofta orsakas av fel smörjmedel, dåligt underhåll eller en övertro på maskinens förmåga att prestera. Det som i vanligt tal kallas överbelastning, säger Charlotta Brodin.

Nästa fas i badkarskurvan kallas ”normal livslängd”. Här minskar slitaget kraftigt. Haverier beror främst på kontaminering och dålig filtrering av oljan. Genom att övervaka denna fas går det att förlänga den och minimera risken för oförutsedda problem.

– I slutskedet blir haverier vanligare igen, främst beroende på ett normalt, långvarigt slitage, säger Charlotta Brodin. Men genom att hålla koll på oljan går det att få en bra uppfattning om när maskinen sjunger på sista versen och vidta åtgärder för att slippa ett oplanerat stopp.

Lösa problemen

Det går således att hitta ledtrådar, bland annat partiklar eller vatten i oljan som inte hör hemma där. Analysen visar var man ska börja leta efter felet och hur det kan rättas till.

– Vatten eller bränsle i oljan kan leda till oxidation som kan leda till korrosion, ökad friktion och i slutänden slitage i maskiner och verktyg, berättar Charlotta Brodin. Förändringar i viskositet och syratal är andra saker som analysen kan ge upplysningar om.

Det är också viktigt att testet görs på rätt sätt. För att resultaten ska bli rättvisande måste oljenivån och temperaturen i systemet vara normala.

– Lika viktigt är det att oljan cirkulerat ordentligt. Det förbättrar möjligheterna att göra bra, likvärdiga analyser som sedan kan jämföras med varandra över tid, poängterar Charlotta Brodin.

Sammanfattningsvis bidrar oljeanalyser till ett mer pålitligt och förutsägbart smörjsystem. Då kan man även fokusera mer på planerat underhåll, vilket i sin tur kan ge färre haverier, längre oljebytesintervall, högre maskineffektivitet, minskade stilleståndstider och sist men inte minst bättre lönsamhet.

Alla artiklar

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00