Hoppa till innehållet

Säkra smörjunderhållet – tipsen som visar vägen

Här är tipsen som ger ordning och reda i smörjunderhållet. Det minskar i risken för driftsstörningar och oplanerade stopp och är dessutom en förutsättning för ett fungerande förebyggande underhåll.

Det första tipset handlar om vikten av just ordning och reda - både i hantering och lagring av smörjmedlen. Det som är nödvändigt ska vara lättillgängligt och ha en given plats.

– Då blir smörjunderhållet säkrare och renare. Arbetet blir heller inte personberoende eftersom det är lätt för alla att hitta och göra rätt, förklarar Robert Wikman, Applikationsingenjör inom FUCHS Lubricants. En renare smörjmedelshantering håller dessutom smuts och slitagepartiklar borta från maskinerna. Det minskar risken för driftstörningar.

Han sammanfattar det här med ordning och reda i fem punkter:

  • ha ett dedikerat smörjmedelsförråd
  • märk upp utrustning och produkter så alla vet vad som är vad
  • låt varje fettsort ha en egen spruta och varje olja en egen kanna
  • ha rena, slutna påfyllningskärl för oljor - det håller damm och smuts borta
  • märk alla smörjställen

Rent och snyggt – ökad trivsel, färre misstag
Att städa regelbundet är lika viktigt som att hålla ordning och reda i stort. På en ren och snygg arbetsplats ökar trivseln samtidigt som arbetsmiljön blir säkrare.

– Dessutom minskar risken för misstag och felblandningar i ett rent och välordnat förråd, betonar Robert Wikman. Det finns heller inga förorenade smörjmedel som kan öka slitaget eller ge driftstörningar.

Roberts hållpunkter gällande rent och snyggt ser ut så här:

  • förebygg spill med absorbtionsmaterial och oljeuppsamlare
  • torka upp spill och rengör vid smörjställen och i oljeförråd
  • städa lite varje dag och gör större rengöringar varje vecka
  • sätt en standard som en ”checklista” alla använder

Stöttande rutiner – säkrar kvalitet och förbättringar
För att verkligen höja nivån på smörjunderhållet gäller det också att skapa rutiner och bestämma var, när och hur saker och ting ska göras.

– Ta hjälp av din smörjmedelsleverantör som vet vad som krävs för att få till vardagsrutiner som fungerar, tipsar Robert Wikman. Dokumentera även rutinerna så det skapas en historik kring genomförda insatser. Den här historiken underlättar om det plötsligt dyker upp problem, men också i arbetet med stegvisa förbättringar.

– Jag brukar sammanfatta det här med rutiner i tre olika punkter, avrundar Robert. För det första gäller det att ta fram att-göra-listor. De ger stöd och kontinuitet – t ex kring oljebyten, analyser, maskinvård och rengöring.

– Sedan ska man även ha kontrollrutiner så att arbetet med märkning, rengöring, ordning och reda säkras upp, fortsätter han. För det tredje - samla åtgärderna i standarder i UH-system eller Excel, då blir de är enkla att hitta, följa och uppdatera.

Fler tips om hur du säkrar smörjunderhållet hittar du här.

Alla artiklar

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00